sesotho

Feb. 10, 2020

KA NKOATE THAMAE

4 min read

Mofumahali Mabela Maama ha sa phela

Mofumahali Mabela Maama ha sa phela

Mofu Mofumahali Mabela Seeiso Maama

Story highlights

    Mofumahali Mabela Maama ke emong oa marena a neng a loanela tekatekano le ho hloka khethollo litokelong tsa borena ba Lesotho
    Mofumahali Mabela Maama o ne a hlahe ka selemo sa 1949 a hlahela Matsieng seterekeng sa Maseru.

Metro Audio Articles

Catch our weekly audio news daily only on Metro Radio Podcast News.

listen now

Mofumahali Mabela Seeiso Maama eo e neng e le Morena oa sehlooho oa Ha Maama seterekeng sa Maseru, o hlokahetse a le lilemo li 72 a hlokahalla Roma ka la 4 Hlakola monongoaha kamor’a bokuli ba nako e khutšoanyane.

Mofumahali Maama e ne e le setho sa ntlo ea Mahosana (Senate) ‘me ba mo tsebang ba mo pakile ka makhabane a puso e ntle, poloko ea molao le poulelo ea litokelo tsa matlha tsa botho pusong ea hae.

Mofumahali Mabela Maama o ne a hlahe ka selemo sa 1949 a hlahela Matsieng seterekeng sa Maseru. Ke morali oa boraro baneng ba tšeletseng ba bafu Morena Seeiso Graffith le ’M’e ‘Maliako Seeiso. O ile a kena sekolo Sehlabeng Matsieng moo a ileng a phethela lithuto tsa hae tsa mathomo teng.

O ile a kapangoa ka lenyalo le Morena Seeiso Mohale Maama ka selemo sa 1969 ’me ba ile ba sitsoa ka ngoana oa ngoanana a le mong.

Ho tloha ka selemo sa 1994 kamor’a hore mofu Morena Seeiso Mohale Maama a hlokahale, Mofumahali Mabela Maama o ile a tšoara molepo ele Morena oa Sehlooho oa Ha Maama ho fihlela a hlomamisoa ka molao ho nka marapo a borena  ka selemo sa 2000.

Mofumahali Mabela Maama ke emong oa marena a neng a loanela tekatekano le ho hloka khethollo litokelong tsa borena ba Lesotho ’me a eme kamor’a ntoa le boitseko ba Khosatsana Senate Gabashiane Masupha hore o lokela ho ja lefa borena ba ntatae, e le ha a e a haneloa ka mabaka a hore moetlo oa borena ba Lesotho ha o lumele.

Ha bua ka khethollo litabeng tsa borena o ne a re khethollo khahlanong le bana ba banana ba sa nyaloang ha se fela khatikelo ea tokelo ea tekatekano empa e bile ke ho thunthetsa seriti sa botho.

“Khethollo ena e bakoang ke moetlo, e khina seabo sa basali maemong a lekanang le a banna litabeng tsa lipolotiki, bophelo ba letsatsi le letsatsi, ntlafatso ea moruo le bochaba ’me e hulela morao tsoelopele ea sechaba le malapa,” o ne a rialo.

O ne a re a ka utloisisa ha fela ho thoe ngoana oa ngoanana ha na tokelo ea ho ja lefa la borena ba habo ha eba a tsoile motse ’me a se a nyetsoe, e seng ha ntse a phela habo moo a tsoaloang.

Enjoy our daily newsletter from today

Access exclusive newsletters, along with previews of new media releases.

Ha pheta pale ea bophelo ba mofu, morali oa hae Thithiboea Maama o bontšitse hore o hopola motsoali oa hae kaho thenthetsa le ho bina ka bokheleke nakong eo a neng a thabile. Thithiboea o itse motsoali oa hae leha e ne e le motho ea mosa ea ratang batho, e ne e le motho ea bohale haholo ha na kopana le phephetso ea litaba tsa bosaoana.

Potsong ea hore na motsoali oa hae o ne a fana ka bosebeletsi bo joang sechabeng, Thithiboea o bontšitse hore motsoali oa hae e ne e le motho ea boulelang puso e ntle ea molao hape a le seli haholo tabeng ea tlhompho ea litokelo tsa mantlha tsa botho leho tšehetsa litokelo tsa basali.

“’M’e o ne a hloile batho ba etsang litlolo tsa molao le taba ea liqhoebeshano tsa ka malapeng tse tsitsinyang metheo ea khotso ea malapa,” o itsalo Thithiboea a nt’o phaella ka hore motsoali oa hae o ne a ena le tšebelisano ’moho e ntle le banna ba motse ba mahokela ho fokotsa litlolo tsa molao kahare ho sebaka sa Ha Maama.

Thithiboea o ferile litaba tsa hae ka ho bontša hore Mofumahali Mabela Maaa e ne e le motho ea ratang kereke a bile a ena le tšebelisano ’moho e ntle le sechaba seo a se busang.

Hosale joalo, leselinyana la Mosotho le boetse la phura leshoetla le Morena Bereng Maama, morena oa sehloohlo oa Ha Ramabanta eo e bileng mosebetsi ’moho le Mofumahali Mabela Maama ntlong ea Mahosana. Ha rapalatsa litaba tsa hae Morena Bereng Maama o hlalositse hore Mofumahali Mabela Maama e ne e le morena ea hlomphang sechaba sa hae hape a bile a ena le likamano tse ntle le sona.

O itse seabo sa Mofumahali Mabela Maama ka ntlong ea Mahosana se ne se le matla haholo ’me ba ne ba tloaetse ho ’mitsa ‘Rakhali’, “kahoo, e ne ere nakong eo a kenang ka ntlong ea Mahosana ebe rea ema re mo thabela ka litlatse.”

Morena Bereng Maama o bontšitse hore mofu Mabela Maama e ne e le motho oa bosoasoi feela e le motho ea ikitlaetsang mosebetsing oa hae litabeng tsa sechaba.

Mofu Mabela Maama o hlokahala tjena a siea morali oa hae a le mong, litloholo tse peli le setloholoana se le seng.

Share the story

METRO WEATHER FORECAST